×

Performance

52 %PROFIT SINCE
THE FOUNDATION
2.1 %p.m.AVERAGE
MONTHLY PROFIT
40 %p.a.PREVIOUS
YEAR PROFIT
linky

The portfolio was launched on September 1st, 2020. Historical income is not a guarantee or indication of future income. Our goal is an average return of 15-20% p.a. while maintaining adequate risk.

Profit by months

 123456789101112p.a
2020--------2.51 %6.55 %-4.74 %-0.52 %3.51 %
20212.53 %6.76 %7.88 %3.55 %0.44 %4.96 %6.41 %2.24 %3.37 %-0.43 %-2.67 %-0.26 %40.13 %
2022-2.67 %0.75 %-4.91 %1.69 %5.35 %-0.54 %2.52 %1.87 %1.3 %---5.11 %

Robotick

DJI Benchmark

Oblouk

Drawdown overview

The relentless rules of standard deviation say that with a targeted appreciation of 15-20% p.a. there may be a drawdown to the same extent. A qualified investor is ready for this and knows that he must give the portfolio time to overcome the ongoing declines.

Robotick
Investment

Maximum Drawdown in %14.81

Ongoing Drawdown in %0

Dow Jones
Industrial Average (benchmark)

Maximum Drawdown in %26.38

Ongoing Drawdown in %26.38

We see the real strength in a complex portfolio that ticks according to our expectation.

Contact us

Would you like to know more? Contact us and we will get back to you soon.

Robotick Investment

Vstupujete na web společnosti Robotick Investment s.r.o., který má pouze informativní charakter a je určen výhradně pro kvalifikované investory ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a informace zde uvedené by neměly být považovány za doporučení, nabídku nebo výzvu k nakládání s investičními nástroji.

Společnost Robotick Investment s.r.o. je osobou registrovanou u České národní banky jako osoba uvedená v §15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobou vykonávající správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle tohoto zákona. Společnost Robotick Investment s.r.o. je u ČNB pouze registrována, tedy zapsána v seznamu „Osob uvedených v § 15 odst. 1 ZISIF, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu“ a podléhá pravidelné reportovací činnosti. ČNB tedy nad činností společnosti Robotick Investment s.r.o. nevykonává dohled.