×

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

 1. You hereby give your consent to Robotick Investment, Inc., registered office at Rybná 716/24, 11000 Prague, Company Identification Number: 06574211 registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 284591 (hereinafter the “Administrator”), Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) ("the Regulation") the following personal data:

  • name and surname
  • e-mail

 2. Name, surname and e-mail can be processed on the basis of your consent and must be processed in order to provide information about the company's investment. This data will be processed by the Administrator for a period of three years.

 3. You give your express consent to the above processing. The provision of personal data is voluntary. The consent can be withdrawn at any time by sending an e-mail to: info@robotick.cz

 4. The processing of personal data is performed by the Administrator.

 5. Please note that under the Regulation you have the right to:

  • withdraw consent at any time,
  • request information about what personal data we process, request a copy of this data,
  • request access to this data from us and have it updated or corrected, or request processing restrictions,
  • request us to delete this personal data,
  • file a complaint with the Office for Personal Data Protection or go to court.

Robotick Investment

Vstupujete na web společnosti Robotick Investment s.r.o., který má pouze informativní charakter a je určen výhradně pro kvalifikované investory ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a informace zde uvedené by neměly být považovány za doporučení, nabídku nebo výzvu k nakládání s investičními nástroji.

Společnost Robotick Investment s.r.o. je osobou registrovanou u České národní banky jako osoba uvedená v §15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobou vykonávající správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle tohoto zákona. Společnost Robotick Investment s.r.o. je u ČNB pouze registrována, tedy zapsána v seznamu „Osob uvedených v § 15 odst. 1 ZISIF, kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu“ a podléhá pravidelné reportovací činnosti. ČNB tedy nad činností společnosti Robotick Investment s.r.o. nevykonává dohled.